I-face

กิจกรรม

วันวานกลางกรุง

10 พฤษภาคม 2561 196
15พ.ค. 61
18พ.ค. 61

วันวานกลางกรุง

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ