I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน Green Market

09 พฤษภาคม 2561 177

ภาพบรรยากาศงาน Green Market
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ