I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561" 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561"

08 พฤษภาคม 2561 328

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561"
ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เวลา 08.00-09.30 น. พระสงฆ์จากวัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 9 รูป
แอดมินปาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.