I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E1) ชั้น 1 

ข่าวสาร

ธพส.ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E1) ชั้น 1

30 เมษายน 2561 180

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E1) ชั้น 1
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561
แอดมินปาน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น.