I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โครงการ Sky Running เตรียมพบกับสนามวิ่งรูปแบบใหม่ เร็วๆ นี้ 

ข่าวสาร

โครงการ Sky Running เตรียมพบกับสนามวิ่งรูปแบบใหม่ เร็วๆ นี้

26 เมษายน 2561 1,334

โครงการ Sky Running
เตรียมพบกับสนามวิ่งรูปแบบใหม่ เร็วๆ นี้
ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
แอดมินปาน วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.