I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ รอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ รอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

26 เมษายน 2561 228

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ รอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย