I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • งานสงกรานต์ ประจำปี 2561 

กิจกรรม

งานสงกรานต์ ประจำปี 2561

15 มีนาคม 2561 584
2เม.ย. 61
8เม.ย. 61

ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 เบิกบานผ้าขาวม้าไทย
วันที่ 2-8 เมษายน 2561
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ ประกวดก่อเจดีย์ทราย
กิจกรรมให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา การออกร้านจำหน่าย อาหารไทย อุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าไทย และอื่นๆ อีกมากมาย
ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ