I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง (กองทัพอากาศ) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง (กองทัพอากาศ)

14 มีนาคม 2561 618
28เม.ย. 61
29เม.ย. 61

วันที่ 28-29 เมษายน 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ