I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E2 ชั้น 2 

ข่าวสาร

ธพส.อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E2 ชั้น 2

13 มีนาคม 2561 136

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E2 ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2561 - วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย