I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟต์ ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟต์ ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

09 มีนาคม 2561 136

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟต์ ตามกำหนดการบำรุงรักษา ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่วันที่ 12-30 มีนาคม 2561
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย