I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โครงการปรับปรุงห้องน้ำ CONCEPT ห้องน้ำ 5 ธาตุ 

ข่าวสาร

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ CONCEPT ห้องน้ำ 5 ธาตุ

06 มีนาคม 2561 170

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ CONCEPT ห้องน้ำ 5 ธาตุ
METAL : ธาตุโลหะ
เตรียมพบกับห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core N2) ชั้น 1-2 เร็วๆ นี้
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ