I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี 19 จังหวัดภาคกลาง 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี 19 จังหวัดภาคกลาง

27 กุมภาพันธ์ 2561 170

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ