I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. อยู่ระหว่างการทำความสะอาดกระจกภายใน และภายนอกอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. อยู่ระหว่างการทำความสะอาดกระจกภายใน และภายนอกอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

20 กุมภาพันธ์ 2561 201

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการทำความสะอาดกระจกภายใน และภายนอกอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มีนาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย