I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 

ข่าวสาร

ขอเชิญยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

20 กุมภาพันธ์ 2561 325

1 ม.ค. - 2 เม.ย.2561
ได้เวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึง 9 เมษายน 2561
สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับบัญชีธนาคาร ได้รับภาษีคืนเร็วกว่า
สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 กรมสรรพากร www.rd.go.th