I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการพิจารณาการก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) 

ข่าวสาร

ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการพิจารณาการก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12)

13 กุมภาพันธ์ 2561 82

เมื่อวาน (12 กุมภาพันธ์ 2561) นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ จำนวน 46 หน่วยงาน ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาการก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2  ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ