I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงาน OTOP TO The Town 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน OTOP TO The Town

06 กุมภาพันธ์ 2561 154

ภาพบรรยากาศงาน OTOP TO The Town
ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง
วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ