I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการศูนย์ราชการ DIGITAL CANTEEN CASHLESS SOCIETY 4.0 สังคมไร้เงินสด 

ข่าวสาร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการศูนย์ราชการ DIGITAL CANTEEN CASHLESS SOCIETY 4.0 สังคมไร้เงินสด

01 ธันวาคม 2560 151

วันนี้ (1 ธ.ค.60) นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ธนาคารกรุงไทย และ นางปฏิมา อาภาศิลป์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการ ศูนย์ราชการ DIGITAL CANTEEN CASHLESS SOCIETY 4.0 สังคมไร้เงินสด ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

"การชำระเงินด้วย QR CODE รองรับการชำระผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร”