I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • วันนี้เวลา 15.00 น.จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

วันนี้เวลา 15.00 น.จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

30 พฤษจิกายน 2560 134

วันนี้เวลา 15.00 น.จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ