I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

28 พฤษจิกายน 2560 160

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ