ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,

5th December, B.E. 2550 (2007)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประวัติ

     โครงการศูนย์ราชการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่ของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่ทำการของหน่วยงานของ รัฐ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ที่ ราชพัสดุ จากหน่วยงานราชการส่วนกลางในกรุงเทพฯ จำนวนมาก แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงพิจารณา การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่เพื่อใช้ที่ราชพัสดุให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน โดยได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนน แจ้งวัฒนะขึ้น (อ่านต่อ)

เทคโนโลยี

     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ด้วยระบบ CO-GENERATION และการกระจายความเย็น เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (อ่านต่อ)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดกิจกรรม "Kids Day Camp" สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับเพียง 100 คนเท่านั้น

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดกิจกรรม "Kids Day Camp" สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับเพียง 100 คนเท่านั้น

ธพส. ได้จัดกิจกรรม Kid Day Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการช่วยเหลือในมิติเชิงสังคม กับข้าราชการและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความคิดของเด็ก โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 10.00 - 15.00 น. อายุระหว่าง 7-12 ปี จำนวน 100 คน หากสนใจโปรดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dad.co.th www.governmentcomplex.com และกรุณาส่งใบสมัครได้ที่ จุดให้บริการประชาสัมพันธ์ ธพส. ภายในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

Posted on 16, Sep 2014
RSS
พิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

พิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

ในวันนี้ เวลา 09.00 น. ได้จัดงานพิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7" โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว และในงานได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิต รวมถึงรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการ และร้านค้าผลิตภัณฑ์ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted on 16, Sep 2014
ขอเชิญร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

ขอเชิญร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7" ตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

Posted on 13, Sep 2014
FLYNOW และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้มีการจัดลดราคาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ลดสูงสุด 80%

FLYNOW และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้มีการจัดลดราคาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ลดสูงสุด 80%

FLYNOW และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้มีการจัดลดราคาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ลดสูงสุด 80% ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ตั้งแต่วันที่ 24-26 กันยายน 2557

Posted on 10, Sep 2014
ศูนย์ราชการฯ ช่วยชาวใต้ลองกอง จาก จังหวัดยะลา

ศูนย์ราชการฯ ช่วยชาวใต้ลองกอง จาก จังหวัดยะลา

ศูนย์ราชการฯ ช่วยชาวใต้ลองกอง จาก จังหวัดยะลา กล่องละ 10 โล ราคา 200 บาท

Posted on 10, Sep 2014
ขอเชิญร่วมงานการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557

ขอเชิญร่วมงานการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557

ขอเชิญร่วมงานการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 ช้อป...จุใจ พบกับสินค้าโอทอปคุณภาพ พร้อมร่วมชมการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-12 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น.- 17.00 น. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B )

Posted on 10, Sep 2014
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ ในฐานะประธานกรรมการ การประชุมคกก.ประสานงานฯ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ ในฐานะประธานกรรมการ การประชุมคกก.ประสานงานฯ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในฐานะรองประธาน มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ ในฐานะประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ เนื่องจากจะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2557

Posted on 5, Sep 2014
RSS

News

ปฎิทินกิจกรรม

«September 2014»
SunMonTueWedThuFriSat
3112
9/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
9/4/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
56
789
9/9/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1011
9/11/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1213
141516
9/16/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1718
9/18/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1920
212223
9/23/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2425
9/25/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2627
282930
9/30/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
12
10/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
567891011

สภาพการจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ภาพการจราจรจากกล้อง CCTV

สมัครรับข่าวสาร

ต้องการรับข่าวสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สมัครรับข่าวสารคลิกที่นี่

ติดต่อเรา
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • โทรศัพท์ 0-2142-2233 โทรสาร. 0-2143-8889
en-USth-TH