ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,

5th December, B.E. 2550 (2007)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประวัติ

     โครงการศูนย์ราชการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่ของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่ทำการของหน่วยงานของ รัฐ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ที่ ราชพัสดุ จากหน่วยงานราชการส่วนกลางในกรุงเทพฯ จำนวนมาก แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงพิจารณา การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่เพื่อใช้ที่ราชพัสดุให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน โดยได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนน แจ้งวัฒนะขึ้น (อ่านต่อ)

เทคโนโลยี

     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ด้วยระบบ CO-GENERATION และการกระจายความเย็น เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (อ่านต่อ)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาดกระจกภายใน พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาดกระจกภายใน พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

ธพส. ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Posted on 19, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9

ธพส. ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A) ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Posted on 15, Aug 2014
ภาพกิจกรรม "งานออมบุญวันแม่แห่งชาติ"

ภาพกิจกรรม "งานออมบุญวันแม่แห่งชาติ"

ธพส. ได้จัดกิจกรรม "งามออมบุญวันแม่แห่งชาติ" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยนิมนต์พระจากวัดบางคูหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีหน่วยงานต่าง ๆ รายรอบศูนย์ราชการฯ อาทิ กองทัพไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อในโครงการศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

Posted on 15, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งพื้นที่ลานจอดรถและทางเข้า - ออก

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งพื้นที่ลานจอดรถและทางเข้า - ออก

ธพส. ขอแจ้งพื้นที่ลานจอดรถและทางเข้า - ออก สำหรับผู้ที่มีบัตรจอดรถสมาชิก และผู้ที่ไม่มีบัตรจอดรถสมาชิกและผู้มาติดต่อ โดย ธพส. จะเปิดทดลองใช้ระบบควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า - ออก ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ธพส. จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Posted on 13, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาด ขัดล้าง ลงแว๊กซ์ พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาด ขัดล้าง ลงแว๊กซ์ พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาด ขัดล้าง ลงแว๊กซ์ พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ 11 - 12 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 - 17.00 น.

Posted on 7, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งย้ายสถานที่จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งย้ายสถานที่จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

ขอแจ้งย้ายสถานที่จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ จากอาคารจอดรถ B ชั้น ทิศใต้ ย้ายไปที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) บริเวณศูนย์อาหารข้างร้าน 7- 11 ตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

Posted on 6, Aug 2014
RSS

News

ปฎิทินกิจกรรม

«August 2014»
SunMonTueWedThuFriSat
272829
7/29/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
3031
7/31/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
12
345
8/5/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
67
8/7/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
89
101112
8/12/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1314
8/14/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1516
171819
2021
2223
242526
8/26/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2728
8/28/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2930
3112
9/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
9/4/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
56

สมัครรับข่าวสาร

ต้องการรับข่าวสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สมัครรับข่าวสารคลิกที่นี่

ติดต่อเรา
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • โทรศัพท์ 0-2142-2233 โทรสาร. 0-2143-8889
en-USth-TH