ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,

5th December, B.E. 2550 (2007)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประวัติ

     โครงการศูนย์ราชการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่ของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่ทำการของหน่วยงานของ รัฐ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ที่ ราชพัสดุ จากหน่วยงานราชการส่วนกลางในกรุงเทพฯ จำนวนมาก แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงพิจารณา การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่เพื่อใช้ที่ราชพัสดุให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน โดยได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนน แจ้งวัฒนะขึ้น (อ่านต่อ)

เทคโนโลยี

     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ด้วยระบบ CO-GENERATION และการกระจายความเย็น เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (อ่านต่อ)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการจัดงานครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการจัดงานครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดงานครบรอบวันสถาปนา จึงได้จัดสร้างเหรียญครบรอบ 12 ปี โดยเหรียญด้านหน้าเป็นพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศปางมารวิชัย ด้านหลังเป็น ตราสัญลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยท่านสามารถสั่งจองเหรียญ ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดสร้างตามยอดสั่งจำหน่ายเท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กรบสอบสวนคดีพิเศษ ณ สำนักบริหารกลาง โทร. 02 831 9888 ต่อ 1299 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งจองได้ที่ www.dsi.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 และขอรับเหรียญได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

Posted on 1, Sep 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จะดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ของศาลปกครองสูงสุด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จะดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ของศาลปกครองสูงสุด

ธพส. จะดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ ของศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Posted on 27, Aug 2014
ภาพกิจกรรม "ส่งต่อความรัก"

ภาพกิจกรรม "ส่งต่อความรัก"

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้จัดกิจกรรม "ส่งต่อความรัก" กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย ธพส. และ รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธ์ กรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เป็นผู้แทนพี่น้องชาวศูนย์ราชการฯ มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กและสตรี รวมเงินบริจาคจำนวนเงิน 19,999.25 บาท และเงินบริจาคของ ธพส. จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,999 บาท

Posted on 22, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาดกระจกภายใน พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการทำความสะอาดกระจกภายใน พื้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 2

ธพส. ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Posted on 19, Aug 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9

ธพส. ขอแจ้งวันและเวลาการเข้าทำความสะอาดกระจกภายใน บริเวณลานรอบส่วนกลาง ชั้น 1-9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A) ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Posted on 15, Aug 2014
ภาพกิจกรรม "งานออมบุญวันแม่แห่งชาติ"

ภาพกิจกรรม "งานออมบุญวันแม่แห่งชาติ"

ธพส. ได้จัดกิจกรรม "งามออมบุญวันแม่แห่งชาติ" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยนิมนต์พระจากวัดบางคูหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีหน่วยงานต่าง ๆ รายรอบศูนย์ราชการฯ อาทิ กองทัพไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อในโครงการศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

Posted on 15, Aug 2014
RSS

News

ปฎิทินกิจกรรม

«September 2014»
SunMonTueWedThuFriSat
3112
9/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
9/4/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
56
789
9/9/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1011
9/11/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1213
141516
9/16/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1718
9/18/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1920
212223
9/23/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2425
9/25/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
2627
282930
9/30/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
12
10/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
567891011

สมัครรับข่าวสาร

ต้องการรับข่าวสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สมัครรับข่าวสารคลิกที่นี่

ติดต่อเรา
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • โทรศัพท์ 0-2142-2233 โทรสาร. 0-2143-8889
en-USth-TH