ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

THE GOVERNMENT COMPLEX

Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,

5th December, B.E. 2550 (2007)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประวัติ

     โครงการศูนย์ราชการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่ของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่ทำการของหน่วยงานของ รัฐ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ที่ ราชพัสดุ จากหน่วยงานราชการส่วนกลางในกรุงเทพฯ จำนวนมาก แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงพิจารณา การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแนวใหม่เพื่อใช้ที่ราชพัสดุให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน โดยได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนน แจ้งวัฒนะขึ้น (อ่านต่อ)

เทคโนโลยี

     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ด้วยระบบ CO-GENERATION และการกระจายความเย็น เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (อ่านต่อ)

" ด่วน ! ... สำรวจความต้องการอาคารสำนักงาน"

" ด่วน ! ... สำรวจความต้องการอาคารสำนักงาน"

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจพื้นที่สำนักงานในโครงการศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Posted on 5, Sep 2014
RSS
ธพส. ขอร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ธพส. ขอร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในเวลา 10.00 น.นางจิรสา วงษ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (มหาชน) เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี ณ บริเวณห้องโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

Posted on 24, Sep 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดกิจกรรม "Kids Day Camp" สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับเพียง 100 คนเท่านั้น

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดกิจกรรม "Kids Day Camp" สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับเพียง 100 คนเท่านั้น

ธพส. ได้จัดกิจกรรม Kid Day Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการช่วยเหลือในมิติเชิงสังคม กับข้าราชการและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความคิดของเด็ก โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 10.00 - 15.00 น. อายุระหว่าง 7-12 ปี จำนวน 100 คน หากสนใจโปรดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dad.co.th www.governmentcomplex.com และกรุณาส่งใบสมัครได้ที่ จุดให้บริการประชาสัมพันธ์ ธพส. ภายในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

Posted on 23, Sep 2014
ขอเชิญชมงาน "มหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"

ขอเชิญชมงาน "มหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"

ขอเชิญชมงาน "มหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" วันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ พบกับกิจกรรมความสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ 4 ภาค ช้อป ชิม กันให้จุใจ กับขบวนสินค้า OTOP ชื่อดังจากทั่วประเทศ

Posted on 19, Sep 2014
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ออมบุญปี 5" วันออกพรรษา 2557

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ออมบุญปี 5" วันออกพรรษา 2557

ธพส. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ออมบุญปี 5 " วันออกพรรษา 2557 รับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจากวัด พรหมรังษี ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี เวลา 07.30 - 09.30 น.

Posted on 17, Sep 2014
พิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

พิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

ในวันนี้ เวลา 09.00 น. ได้จัดงานพิธีเปิด "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7" โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว และในงานได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิต รวมถึงรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการ และร้านค้าผลิตภัณฑ์ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted on 16, Sep 2014
ขอเชิญร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

ขอเชิญร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7" ตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

Posted on 13, Sep 2014
RSS

News

ปฎิทินกิจกรรม

«September 2014»
SunMonTueWedThuFriSat
3112
9/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
9/4/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
56
789
9/9/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1011
9/11/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1213
141516
9/16/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1718
9/18/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1920
21222324252627
282930
9/30/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
12
10/2/2014 7:00 AM - 9:00 AM (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
34
567891011

Upcoming events

สภาพการจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ภาพการจราจรจากกล้อง CCTV

สมัครรับข่าวสาร

ต้องการรับข่าวสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สมัครรับข่าวสารคลิกที่นี่

ติดต่อเรา
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • โทรศัพท์ 0-2142-2233 โทรสาร. 0-2143-8889
en-USth-TH