I-ig I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

30 พฤษจิกายน 2560 109

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม "วิ่งไปพบพี่ตูน" เพื่อมอบเงินบริจาคสมทบโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยจะวิ่งมารับเงินบริจาคสมทบโครงการ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ