ภาพบรรยากาศร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ ฯ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. และตัวแทนของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

RSS
12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒