รับชมการ Live สด กับเหล่าหนูๆ ได้ที่ App GovComplex วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.


รับชมการ Live สด กับเหล่าหนูๆ ได้ที่ App GovComplex วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

14 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒