ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2017

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 และ 16 - 20 ตุลาคม 2560

ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2017

9 ตุลาคม 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒