ภาพบรรยากาศงานบริการอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ บริเวณประตูทางเข้า 6 ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


ภาพบรรยากาศงานบริการอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

19 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒