บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารบำบัดน้ำเสีย และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้สารเคมี และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 – วันที่ 8 ตุลาคม 2561

      จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารบำบัดน้ำเสีย และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

6 ตุลาคม 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒