บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดทางออกอาคาร ชั้น 1 (ทางออก 4) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เพื่อดำเนินการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2560

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.00-10.00 น.
เวลา 14.00-15.30 น.
เวลา 17.30-19.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.00-19.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดทางออกอาคาร ชั้น 1 (ทางออก 4) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เพื่อดำเนินการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2560

8 พฤศจิกายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒