บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดถนนทางลง ชั้น 2 ทางเข้า 4 ฝั่งทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2560 - วันที่ 10 สิงหาคม 2561
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดถนนทางลง ชั้น 2 ทางเข้า 4 ฝั่งทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

11 สิงหาคม 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒