ธพส. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมขัดสีและทาสี ในโครงการปรับปรุงกำแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

          ธพส. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมขัดสีและทาสี ในโครงการปรับปรุงกำแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมทาสีและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ถึง 66 คน 


ธพส. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมขัดสีและทาสี ในโครงการปรับปรุงกำแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

9 ตุลาคม 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒