ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

กรมคุมประพฤติ น้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำเพื่อพ่อ 
ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
วันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2141-4741


ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

15 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒