การใช้สีสัญลักษณ์ในงานความปลอดภัย โครงการงานมาตรฐานอาคาร ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สีแดง หมายถึง หยุด
สีเหลือง หมายถึง ระวัง
สีน้ำเงิน หมายถึง บังคับให้ปฏิบัติ
สีเขียว หมายถึง ปลอดภัย
ขอบคุณแหล่งที่มา www.safetyinthai.com


การใช้สีสัญลักษณ์ในงานความปลอดภัย โครงการงานมาตรฐานอาคาร ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

19 มิถุนายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒