บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

Dhanarak Asset Development Company Limited

ชื่อภาษาไทย : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dhanarak Asset Development Company Limited

ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
อาคาร : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
ชั้น : 1 
โทรศัพท์ : 0 2142 2222 เบอร์โทรสาร : 0 2143 8889 
เว็บไซต์ : www.dad.co.th


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

1 เมษายน 2557/Categories: อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5491.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5491.jpg

728

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5479.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5479.jpg

755

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5452.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5452.jpg

811

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5459.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5459.jpg

915

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5467.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5467.jpg

663

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12

C_IMG_5496.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\12\C_IMG_5496.jpg

739

step 3

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒