• ร้อยร้านมาเช่

  ชื่อภาษาไทย : ร้อยร้านมาเช่
  ชื่อภาษาอังกฤษ : 100 shop marche
  ที่ตั้ง : 120 หลักสี่, อาคาร B ชั้น 1 ห้องเลขที่ B-3 หมู่ 3 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง, Bangkok 10210

 • ศูนย์อาหาร2

  ชื่อภาษาไทย : ศูนย์อาหาร 2
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Food court 2
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ120 หลักสี่, อาคาร B ชั้น 1 ทุ่งสองห้อง, Bangkok 10210

1234567
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒