ธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank

ชื่อภาษาไทย : ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bangkok Bank
ที่ตั้ง : 120 หลักสี่, อาคาร B ชั้น 1 ห้องเลขที่ B-3 หมู่ 3 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง, Bangkok 10210
โทรศัพท์ :0 2143 9610 14
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com


ธนาคารกรุงเทพ

21 พฤษภาคม 2557/Categories: พาณิชย์และโรงแรม

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒