สถาบันพระปกเกล้า

King Prajadhipok's Institute

ชื่อภาษาไทย : สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : King Prajadhipok's Institute
ที่ตั้ง :ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
อาคาร : อาคารจอดรถ
ชั้น : 5
ทางเข้า : ทางเข้าอาคารจอดรถ
โทรศัพท์ : 0 2141 9600
เว็บไซต์ : www.kpi.ac.th


สถาบันพระปกเกล้า

4 กรกฎาคม 2557/Categories: หน่วยงานราชการในพื้นที่จอดรถ

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\251

C_IMG_6592.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\251\C_IMG_6592.jpg

803

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\251

C_IMG_6599.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\251\C_IMG_6599.jpg

721

step 3

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒