กรมที่ดิน

Department of Lands

ชื่อภาษาไทย :กรมที่ดิน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Department of Lands
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
อาคาร : อาคารจอดรถ
ชั้น : 1-4
ทางเข้า : ทางเข้าอาคารจอดรถ
โทรศัพท์ : 0 2141 5555
เว็บไซต์ : www.dol.go.th


กรมที่ดิน

5 กรกฎาคม 2557/Categories: หน่วยงานราชการในพื้นที่จอดรถ

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250

C_IMG_6602.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250\C_IMG_6602.jpg

719

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250

C_IMG_6613.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250\C_IMG_6613.jpg

388

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250

C_IMG_6618.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250\C_IMG_6618.jpg

809

step 3

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250

C_IMG_6620.jpg

D:\Inetpub\vhosts\governmentcomplex.com\httpdocs\Portals\0\EasyGalleryImages\1\250\C_IMG_6620.jpg

713

step 3

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒