• กรมที่ดิน

  Department of Lands

  อาคาร : รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
  ชั้น : 1 - 6 ฝั่งตะวันออก
  ทางเข้า : ประตู 1
  โทรศัพท์ : 0 2141 5555
  เว็บไซต์ : www.dol.go.th

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  Department of Special Investigation

  อาคาร : รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
  ชั้น : 8 ฝั่งตะวันตก
  ทางเข้า : ประตู 3 (เชื่อมอาคารจอดรถชั้น 2)
  โทรศัพท์ : 0 2831 9888
  เว็บไซต์ : www.dsi.go.th

12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒