• กรมการพัฒนาชุมชน

  Community Development Department

  อาคาร : รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
  ชั้น : 5 ฝั่งตะวันตก และชั้น 1 และ 3 ทิศใต้
  ทางเข้า : ชั้น 1 และชั้น 3 ประตู 2, ชั้น 5 ประตู 3
  โทรศัพท์ : 0 2141 6047

  เว็บไซต์ : www.cdd.go.th

 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  Department of Marine and Coastal Resources

  อาคาร : รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
  ชั้น : 5 - 9 ฝั่งเหนือ
  ทางเข้า : ประตู 4
  โทรศัพท์ : 0 2141 1300
  เว็บไซต์ : www.dmcr.go.th

12345678910 Last
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒