กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)

Consumer Protection Police Division

อาคาร : รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น : 4 ประตูทิศใต้
ทางเข้า : ประตู 2
โทรศัพท์ : 0 2142 1041 หรือ 1135 โทรสาร : -
เว็บไซต์ :  consumer.hightechcrime.org


กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)

8 กันยายน 2557/Categories: หน่วยงานภายในอาคาร B

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒