สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

Office of the Commission for Judicial Service

ชื่อภาษาไทย : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ที่ตั้ง : อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.
อาคาร : ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ชั้น : 3
ทางเข้า : -
โทรศัพท์ : 0 2142 4255 85, 0 2142 4411 22 แฟกซ์ : 0 2143 9313 17 
เว็บไซต์ : www.ojoc.coj.go.th


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

31 กรกฎาคม 2557/Categories: หน่วยงานภายในอาคาร A

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒